– Jeg er glad for at det er ­ganske god oppslutning om valget, men slik det er nå må vi ­vurdere hvorvidt det valgsystemet vi har per i dag er det riktige, sier ­Erling Birkedal, førstekandidat for ­Nominasjonskomiteens liste i Borg bispedømme.