Nyhet

Når Vårt Land leser e-posten om spørre­undersøkelsen for dekan ved Det teologiske fakultet, Aud Tønnessen, reagerer hun på det hun karakteriserer som en «lukket spørsmålsstilling.»

– Det er helt klart at Sturla Stålsett er den av de nominerte som møter kriteriet om synlighet best, sier hun, og mener spørreundersøkelsen helt klart vil favorisere ham.

– Er det problematisk?

– Åpen folkekirke må gjerne støtte en av bispekandidatene, men da må dette gjøres ærlig og redelig, i et åpent, ­offentlig rom. Hvis det er ledelsen i Åpen folke­kirke som står bak denne undersøkelsen, er det best om de går offentlig ut med dette. Det er derimot veldig problematisk hvis man foretar en tilsyne­latende objektiv og uhildet undersøkelse der svaret i realiteten ­allerede er gitt.