Når Vårt Land leser e-posten om spørre­undersøkelsen for dekan ved Det teologiske fakultet, Aud Tønnessen, reagerer hun på det hun karakteriserer som en «lukket spørsmålsstilling.»