– Som en av de eldste her, så er jeg litt frimodig nå: Når vi får en hyggelig invitasjon, og vi skjønner at vi er velkomne, så sier vi ikke tvert nei med én gang. Da vurderer vi det, sa hun og fortsatte: