I forslaget til nytt partiprogram var det i utgangspunktet duket for en tilstramming. Partiet ville gi «kommuner og fylkeskommuner mulighet til å styre omfanget». Dessuten var den gamle formuleringen om å «sørge for forutsigbare rammevilkår for alternative, ideelle skoler» foreslått fjernet.