Striden står om det er trygt å returnere myndige 18 gamle gutar til krigsherja Afghanistan, og til ein annan kant av landet enn dei kjem frå. Til hovudstaden Kabul.