Nyhet

Striden står om det er trygt å returnere myndige 18 gamle gutar til krigsherja Afghanistan, og til ein annan kant av landet enn dei kjem frå. Til hovudstaden Kabul.

Det er trygt, seier Landinfo, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Solberg-regjeringa med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i front.

Det er utrygt, seier SV, MDG, Raudt, KrF og Venstre.

Det er sider av saka som vi må sjå på, melder Arbeidarpartiet og Senterpartiet, som støttar tryggleiksvurderinga til Listhaug.