Nyhet

Saka blir avgjort neste tysdag. Stemmer Arbeidarpartiet og Senterpartiet ja på SV-forslaget «om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan» frem til Stortinget har fått behandla eit anna Afghanistan-returforslag frå SV, MDG og Raudt, lir Solberg-regjeringa eit audmjukande nederlag.

Forlik

Asylsemja på Stortinget har fått eit brutalt andlet i haust:

130 einslege ungdommar frå Afghanistan skal tvangssendast heim fordi dei fyller 18 år innan året er omme. Alle har i dag mellombels opphald fordi dei er mindreårige. Alle søkte asyl i 2015.