Saka blir avgjort neste tysdag. Stemmer Arbeidarpartiet og Senterpartiet ja på SV-forslaget «om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan» frem til Stortinget har fått behandla eit anna Afghanistan-returforslag frå SV, MDG og Raudt, lir Solberg-regjeringa eit audmjukande nederlag.