I sum vil Ap kutte 500 millioner kroner i såkalte regionbevilgningene til Europa og Sentral-Asia, Nord-Afrika og Midtøsten – samt Afrika som helhet. Sistnevne kutt – på 250 millioner kroner – er størst.