– Høyre har vært naive og sviktet i debatten om integrering og sosial kontroll i minoritetsmiljøer. De har ikke forstått makten kultur og religion kan ha i enkeltmenneskers liv. Og mens Høyre har tidd om temaet har de gitt Frp – som går for langt i motsatt retning og dermed hindrer integrering – fritt spillerom.