Nyheter

– Det er avgjørende at trossamfunn driver integreringsarbeid. Ikke bare for å bekjempe koranreiser, men også for at innvandrerkvinner skal lære norsk og komme i arbeid. Moskeer har blitt den viktigste møteplassen for mange muslimer. Når de får statsstøtte, må vi kunne stille krav, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani.

I morgen fremmer han forslag for Stortinget om å knytte en rekke krav til statsstøtten til tros- og livssynssamfunn (se faktaboks).

LES OGSÅ: Ap inntar integreringsdebatten

Dette er Aps krav