Det har gått to år siden regjeringen lanserte sin handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener samfunnet og trusselbildet har endret seg, og at det nå er på tide å ta planen et steg videre.