Regjeringen Solbergs krafttak mot hatytringer er ikke gjenspeilet i Justisdepartementets prioriteringer for politiets arbeid. Det fremgår av de to mest sentrale dokumentene som legger føringer for politiets ressursbruk.