Anklagene om antisemittisme har haglet over britiske Labour, etter at Jeremy Corbyn overtok som partileder i 2015. Forrige uke ble Labour-lederen anklaget for å ha antisemittiske holdninger, og Corbyn ble oppfordret til å klargjøre sine standpunkter i Midtøsten-konflikten.