I Norge er det bred, politisk enighet om at norsk bistand skal utgjøre 1 prosent av statsbudsjettet. Hva som defineres som bistand er det imidlertid Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sin utviklingskomité (DAC) som bestemmer.