Ansgarskolens styre har vedtatt å gå i gang med et byggeprosjekt med en kostnadsramme på 50 millioner kroner. Tidspunkt for byggestart er ikke fastsatt, men rektor Ingunn Folkestad Breistein sier til Kristelig Pressekontor at de mest trolig skjer på nyåret.