«Høylytte stemmer er på randen til å lykkes med å bryte en lang tradisjon i KRIK sitt verdigrunnlag og spilleregler for ledere. Dette har allerede splittet KRIK».