Mens Rosemarie Köhn ble Den norske kirkes første kvinnelige biskop i 1993, var det først 21 år senere – i 2014 – at en av de større, konservative lutherske organisasjonene fikk en kvinnelig toppsjef.