Se for deg et ufrivillig barnløst par. De har forsøkt kunstig befruktning, men embryoet vil ikke feste seg til mors livmor. De er i ferd med å gi opp. Men så foreslår legen en helt ny form for teknologi: De kan forsøke å feste embryoet i livmoren til en kvinne som ligger i koma. Den hjernedøde kvinnens kropp bærer så fram barnet for mor og far.