Erstad var Hareides nærmeste rådgiver i det historiske dramaet om KrFs veivalg, en prosess som kunne veltet dagens regjering og som splittet KrF. I ferske Hareides fall forteller Erstad blant annet om: