12. mars valgte Elevtinget å tildele KFUK-KFUM Global inntektene fra årets Operasjon Dagsverk (OD).