I flere land blir medlemmer av Jehovas vitner (JV) anklaget for seksuelt misbruk, flere av dem mot barn. Målt i medieoppslag i engelskspråklige nettaviser har anklagene økt det siste året.