– Slik vi ser det, har saken nå funnet sin avslutning med avvisningen i Høyesteretts ankeutvalg. Vi håper og ber om forsoning med alle berørte personer etter noen tunge og krevende år. Vi skal selvsagt gjøre opp for oss, sier Bernt Eidsvig, biskop i 
Oslo katolske bispedømme (OKB).