Pew Research Centers årlige rapporter om «restriksjoner på religion» har blitt noe i nærheten av en fasit på tros- og livssynsfrihetens kår rundt om i verden.