Høyres nestleder og KrFs leder er overrasket over at Arbeiderpartiet ved inngangen til valgkampen varsler fremtidig støttekutt for nye private profilskoler og kommunal vetorett mot nye friskoler.