Det var høye forventninger til at gjeninnføringen av utviklingsminister i en norsk regjering skulle løfte interessen for bistandsfeltet. Men på Stortinget bryr knapt politikerne seg: Saksfelt som fiskeri, landbruk og helse rager suverent høyere enn spørretimerunder som angår verdens fattige.