Arealene minsket med én prosent i 2015, ifølge International Service for the Aquisition of Agri-Biotech Applications. Det er en pro-GMO-organisasjon, som mener lavere råvarepriser er hovedforklaring til nedgangen.