Amnesty International mener forbud mot prostitusjon gjør sexarbeidere mer utsatt for vold og diskriminering. På et internasjonalt Amnesty-møte i Dublin tirsdag, vedtok organisasjonen at den skal arbeide for avkriminalisering av alle sider ved samtykkende sexarbeid.