«Lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte.» Presbyterian Church in America viser til Bibelen når den beklager sine synder overfor USAs svarte befolkning.