Denne uken møtes amerikanske biskoper i Den katolske kirke i Baltimore, USA for å diskutere hvilke tiltak som skal gjøres for å hindre nye overgrep, og for å drøfte hvordan kirken skal håndtere begåtte overgrep. Men biskopene er langt fra enige.