Hvorfor har jeg fått valgkort til kirkevalget – jeg går jo aldri i kirken?

– Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år.