Hele 42 partier stilte til valg i april, det meste i Israels historie. På tirsdag derimot, er det færre partier enn noen gang som har stiller; kun ni partier og allianser. De vil unngå at stemmer blir kastet vekk på partier som ikke kommer over sperregrensen.