Nyhet

Med ujevne mellomrom måler Statistisk sentralbyrå nordmenns holdninger til bistand. Forrige gang var i 2013, og nå ligger undersøkelsen for 2017 klar. Den viser en påfallende og vedvarende høy oppslutning om bistanden.

Nesten ni av ti (87 prosent) svarer at de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det er litt flere enn i målingen fire år tidlige, og drøye 15 prosentpoeng høyere oppslutning enn i første undersøkelse i 1972.

Bare en av ti er motstandere av norsk bistand til utviklingsland, nær laveste nivå gjennom hele 45-årsperioden slike målinger er tatt opp.

LES MER: Vil fjerne ølgigant fra helsefond