– Jeg har vært opptatt av at hele partiet skal gjenspeiles i partiledelsen og sentralstyret, sier Kjell Ingolf Ropstad til Vårt Land.