Lørdag morgen ble lederne av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd gjenvalgt for to nye år på Kirkemøtet i Trondheim.