Nyhet

Lørdag morgen ble lederne av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd gjenvalgt for to nye år på Kirkemøtet i Trondheim.

To år.

Kristine Sandmæl fortsetter som leder av Mellomkirkelig råd, Sara Ellen Anne Eira får to nye år som leder av Samisk kirkeråd og Kristin Gunleiksrud Raaum fortsetter som leder av Kirkerådet.

De tre ble valgt til rådsledere for første gang på Kirkemøtet i 2016. Nå er de valgt for perioden 2018 til 2020.