Hver uke skal det i snitt bosettes 250 nye flyktninger i norske kommuner i år. Totalt innebærer det at myndighetene i løpet av 2017 må skaffe bolig til 13.000 flyktninger som har fått innvilget opphold.