«Mangfold» er et av ordene som hyppigst gjentas i egenpresentasjonen fra de fem nominerte kandidatene til bispejobben i Sør-Hålogaland. Vårt Land har fått oversendt dette materialet fra Kirkerådet denne uka.