– Jeg tror at det står en skapende gud bak. Hvordan han har gjort det, har jeg ikke forholdt meg så mye til. Og det er det jo heller ingen som kan gi en teologisk forklaring på.