– Aggresjon er noe internt, mens måten man håndterer aggresjonen på er noe man lærer. Vold er altså noe lært, understreker Ragnhild Bjørnebekk. Hun forsker på vold ved Politihøgskolen, og mener den tilsynelatende opphopningen av saker på Sørlandet er uforståelig.