Både lokalt og nasjonalt frykter rød side å bli overkjørt når tunge KrF- fylkeslag avholder sine ekstraordinære årsmøter denne helgen.