I et legendariske essay fra 1798 skrev den britiske presten og forskeren Thomas Malthus at verdens befolkning ville vokse mye raskere enn evnen til å produsere mat, med sult som en uunngåelig konsekvens.