Det er snakk om en enorm vekst i kristendommen, ofte på bekostning av afrikanske religioner, sier Gina Lende, postdoktor ved MF Vitenskapelig Høyskole.

Pew Research Center publiserte nylig sin topp ti-liste over hvilke land som vil ha flest muslimer og kristne i 2060. Hovedtendensen er at kristendommens tyngdepunkt flyttes fra nord til sør, slik at hele seks av de ti landene med flest kristne i 2060 vil ligge i Afrika.

– Det er ingen europeiske land igjen på listen. Det er dramatisk, sier Ole Jakob Løland, postdoktor ved Universitetet i Oslo og medforfatter av boken Global kristendom.

LES MER: Konflikten mellom kristne bønder og muslimske gjetere i Nigeria eskalerer.

Enorm vekst.

Veksten til afrikansk kristendom skyldes i dag hovedsakelig befolkningsvekst, forklarer Lende. Et godt eksempel på denne utviklingen er Nigeria, som i 2060 forventes å ligge som nummer tre på listen over land med flest kristne, tett fulgt av D.R. Kongo.

– Både islam og kristendom har lenge opplevd en sterk vekst i Nigeria, forklarer Lende.

Postdoktoren illustrerer utviklingen ved å vise til at under 10 prosent av den nigerianske befolkningen var kristne for hundre år siden. I dag viser ulike anslag at opptil 50 prosent av landets befolkning er kristne. I dag vokser de fleste kirkesamfunn i landet.

– Det er pinsebevegelsen som definitivt har opplevd den mest eksplosive veksten siden 1980 tallet.

Forskeren forteller om stor konkurranse de ulike kirkesamfunnene imellom.

– Den konkurransen er sterkest mellom de nye, pinsekarismatiske kirkene, sier hun.

Europa er ute

Løland sier at forflytningen av kristendommens tyngdepunkt til den sørlige halvkule forsterkes ved at tidligere kristne tungvektere som Russland og Tyskland faller ut av topp ti-listen. Det er særlig sekularisering og lave fødselstall som bidrar til at europeiske land forventes å falle ut av listen.

– Det er en dramatikk som har utspilt seg lenge, sier Løland og viser til det synkende antallet kristne i vesten de siste tiårene.

USA er i dag det landet i verden som har flest kristne. Det forventes det være også i 2060, men da som eneste vestlige land på topp ti-listen. Likevel må også USA forvente en nedgang i antallet kristne fremover. Pews tall viser at andelen kristne i USA synker fra å utgjøre 76.9 prosent av befolkningen i 2015, til 63.9 prosent av befolkningen i 2060.

Dersom det ikke hadde vært for innvandring fra Latin-Amerika ville antallet kristne i landet falt enda mer, ifølge Løland.

Karismatisk vekst

Løland forklarer at det meste av veksten for kristendommen de seneste årene har kommet innen karismatiske retninger i Den katolske kirke og pinsebevegelsene.

– Inderliggjøringen av kristentroen er basert på en veldig høy grad av aktivitet og forpliktelse fra den enkelte troende, sier Løland.

Dette gir utslag i en misjonsiver som forsterker veksten i områdene hvor disse bevegelsene har suksess, utdyper forskeren. De karismatiske bevegelsene er nemlig på fremvekst i områder med høy grad religionsfrihet, som muliggjør misjon.

Usikker vitenskap

De siste tiårene er det særlig asiatiske land som Kina som har opplevd en eksplosiv økning i antall kristne. I 2015 var Kina på åttendeplass på Pews liste, og mange har trodd at landet også vil være blant landene med flest kristne i fremtiden. Men på Pews anslag for 2060 er Kina ute av topp ti-listen. Dette er likevel et av anslagene man bør stole minst på, ifølge Løland.

Løland forklarer at det lukkede, kommunistiske regime gjør det vanskelig å innhente kunnskap og statistikk. Derfor varierer anslagene for Kina voldsomt, forteller han.

– Dette er jo anslag flere tiår frem i tid. Det er en høyst usikker vitenskap, sier han.