Budsjettforliket fører til at neste års bistandsbudsjett øker med 185 millioner kroner.