Mens noen, antakelig de mest realistiske, ser på ønsket som det rene tøv, lekker det meldinger både fra Kina og Roma om at paven mener det er kort tid før atmosfæren mykner og samtalen kan begynne.