Det er Utdanningsdirektoratet (U-dir) som skal avgjøre søknaden om den NLM-eide kristne friskolen Tryggheim Strand skal få utvide antall elevplasser. Rådmannen anbefaler i et saksfremlegg Strand kommune å stille seg negativ til dette fordi kommunen står foran en storstilt utbygging av de offentlige skolene. Rådmannen frykter at nye kristne skoler kan gi stor overkapasitet i den offentlige skolen.