IS har ikke utsatt lokale kristne for massehenrettelser, regelrette forsøk på utryddelse, slik de har med jezidiene og sjiamuslimer, samtykker Lars Akerhaug.