– «Geoengineering» er en nødløsning. Dersom politikere og næringslivet tenker at vi kan bruke dette som et alternativ til å kutte utslippene, har de totalt misforstått hva som er fornuftige klimatiltak. Det blir som å putte et plaster på såret, uten å bry seg om at såret skal gro, sier Asbjørn Torvanger, forsker ved CICERO.