– I kirken er det en tendens til å nussifisere barn. I det øyeblikket man inviterer barn til gudstjeneste, ønsker man å gjøre dem synlig. Det kan de selvfølgelig få gjøre på mange måter, men slik praksisen er mange steder i dag, ødelegger det ofte gudstjenestens rytme, sier Heid Leganger-Krogstad, professor ved Det teologiske Menighetsfakultet, og legger til: