De jobber med behandling av rusavhengige og viser stor motstand mot legalisering og avkriminalisering av cannabis og andre typer narkotiske stoffer. Det viser en ny undersøkelse fra Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, gjort blant ansatte hos Blå Kors, Frelsesarmeen og behandlingskollektivene.