– Vi har gjort egne undersøkelser og hører nesten utelukkende positive holdninger til bosetting i kommunene, er meldingen fra seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty International.