Det vakte harme og forsuret forhandlinger da de blåblå foreslo en serie kutt på akkurat samme områder der Venstre og KrF hadde vunnet budsjettkamper året før.