Nyhet

– Jeg er her fordi også LO reagerer, sier LO-leder Gerd Kristiansen til Vårt Land.

Hun holdt appell da 160 organisasjoner onsdag protesterte mot at regjeringen i sitt flyktningtillegg til budsjettet kutter i støtten til bistandsprosjekter gjennom frivillige organisasjoner.

– Man vil bruke av de midlene som vi har satt av til de som har det aller vanskeligst, til å ta det selvfølgelige ansvaret norske myndigheter har for å bidra i flyktningkrisen, sier hun.

I sin appell sa LO-lederen sa at regjeringen måtte være klar over situasjonen da de la frem et budsjett med høy oljepengebruk og store kutt i skattene til de rikeste.